logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
32 206 lần 24-08-2022
17 203 lần 27-08-2022
44 202 lần 28-08-2022
93 190 lần 09-09-2022
90 172 lần 27-09-2022
51 169 lần 30-09-2022
68 167 lần 02-10-2022
83 164 lần 05-10-2022
50 163 lần 06-10-2022
09 161 lần 08-10-2022
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 3 lần 19-03-2023
Đầu: 1 16 lần 06-03-2023
Đầu: 2 7 lần 15-03-2023
Đầu: 3 33 lần 17-02-2023
Đầu: 4 18 lần 04-03-2023
Đầu: 5 19 lần 03-03-2023
Đầu: 6 1 lần 21-03-2023
Đầu: 7 4 lần 18-03-2023
Đầu: 8 5 lần 17-03-2023
Đầu: 9 2 lần 20-03-2023
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 4 lần 18-03-2023
Đuôi: 1 6 lần 16-03-2023
Đuôi: 2 2 lần 20-03-2023
Đuôi: 3 3 lần 19-03-2023
Đuôi: 4 1 lần 21-03-2023
Đuôi: 5 9 lần 13-03-2023
Đuôi: 6 11 lần 11-03-2023
Đuôi: 7 14 lần 08-03-2023
Đuôi: 8 17 lần 05-03-2023
Đuôi: 9 5 lần 17-03-2023

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.