logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00587
G1 441 498
G2 494 381 121 561
G3 400 134 765 961 487 459
KK 200 075 710 549 158 016 057 206
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00584
G1 746 674
G2 912 442 506 112
G3 231 842 836 761 379 381
KK 168 571 444 892 654 098 698 823
Kỳ quay thưởng: #00581
G1 951 271
G2 176 901 777 306
G3 748 434 262 498 536 748
KK 692 008 481 386 733 938 731 759
Kỳ quay thưởng: #00578
G1 728 489
G2 392 313 486 843
G3 862 262 883 990 664 905
KK 521 561 235 205 937 310 344 224
Kỳ quay thưởng: #00575
G1 439 981
G2 685 679 225 512
G3 245 579 411 776 553 627
KK 681 407 904 041 822 256 228 857
Kỳ quay thưởng: #00572
G1 512 340
G2 427 102 453 174
G3 218 338 106 080 815 884
KK 566 494 907 248 295 945 379 188
Kỳ quay thưởng: #00569
G1 337 643
G2 421 793 807 416
G3 250 505 830 968 563 291
KK 989 966 681 533 471 614 825 516
Kỳ quay thưởng: #00566
G1 251 743
G2 973 111 374 626
G3 217 359 744 565 755 021
KK 998 585 703 176 880 368 895 492
Kỳ quay thưởng: #00561
G1 628 378
G2 284 649 481 250
G3 335 353 920 489 185 663
KK 332 017 729 194 586 389 459 043
Kỳ quay thưởng: #00558
G1 376 297
G2 406 789 108 398
G3 986 779 344 873 406 696
KK 245 370 916 920 875 892 806 098
Kỳ quay thưởng: #00555
G1 484 024
G2 217 187 580 183
G3 989 157 366 019 441 126
KK 176 863 278 250 162 417 033 060
Kỳ quay thưởng: #00552
G1 796 967
G2 734 528 315 475
G3 767 573 555 052 728 656
KK 656 438 739 688 217 823 752 847
Kỳ quay thưởng: #00549
G1 400 413
G2 115 691 493 187
G3 155 317 178 912 158 140
KK 077 932 435 915 627 895 836 243

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000